Helhetshälsa planområde

Detaljplan för del av Kungs Starby 2:1, område för verksamhet

Detaljplaneförslag för del av fastigheten Kungs Starby 2:1, område för verksamhet är ute på samråd under tiden 19 november - 17 december 2018

Vadstena kommun har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syfte att möjliggöra etablering av icke-störande industriverksamhet längs Ödeshögsvägen, mittemot Vadstena Antik & Kuriosa vid Vadstenas södra infart.

Aktuella detaljplanen omfattar en mindre del av jordbruksfastigheten Kungs Starby 2:1. Detaljplaneområdet utgör en yta på ca 3,3 hektar.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Planförslaget ställs ut den 19:e november och samrådstiden pågår till och med måndagen den 17:e december 2018.

Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller skickas via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 17 december 2018. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Orienteringskarta över planområdet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Plan- och bygglovavdelningen

Telefon: 0143-150 00
Besöksadress: 
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15