Drottningmarken bygga hus tomt slott

Så här söker du bygglov

Följande handlingar ska skickas in när du söker ditt bygglov:

  • Bygglovsansökan, blanketter hittar du här
  • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
  • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
  • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser. Underlag för situationsplan kan behöva beställas hos plan- och bygglovavdelningen i form av nybyggnadskarta eller kartutdrag.

Exempelritningar hittar du här

Samtliga ritningar ska vara måttsatta och skalenliga.

I de flesta fall behövs en kontrollansvarig.

Skicka din ansökan via mail till planochbygg@vadstena.se eller via post till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vadstena kommun 
592 80 Vadstena

Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när ansökan är komplett. Det är därför viktigt att du säkerställer att den innehåller de uppgifter som behövs, så inte begäran om komplettering fördröjer processen. Detta är extra angeläget om ditt ärende brådskar. 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor