Sedel pengar ekonomi budget skatt

Bygglovstaxa

Kostnader för att söka bygglov, andra lov, anmälningar med mera regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas, så det är svårt att enkelt säga: - Så här mycket kostar det.

Här kommer några exempel på hur mycket ett bygglov kan kosta.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (tidigare kallat basbelopp). Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500:-.

Exempel på avgifter för enbostadshus enligt plan- och byggnadsnämndens taxa år 2015.  

         
                               Villa 140m²          
Bygglov + startbesked         12 433 kr             
Avgift för kommunicering      1 776 kr              
Planavgift                      22 200 kr            
Nybyggnadskarta               6 600 kr               
Utstakning                      5 772 kr           
Lägeskontroll                   2 886 kr              
Summa                        51 295 kr

                             Tillbyggnad 14m²
Bygglov + startbesked           3 019 kr
Avgift för kommunicering           -
Planavgift                            -
Nybyggnadskarta                    -
Utstakning                           - 
Lägeskontroll                    1 776 kr 
Summa                          4 795 kr                                                                                                                            

Installation av eldstad
Startbesked                     1066 kr

Uppgifterna utgår från ett planenligt normalfall. Kostnaden kan variera något beroende på olika förutsättningar.
För mer information om vad som behövs vid bygglov och vad som gäller kan du läsa i vår bygglovsbroschyr.

Avgifter för utstakning och lägeskontroller vid bygglovskedet kan du läsa mer under kartor, GIS och mätning.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor