Omberg vandra äng odling växa uppleva

Förhandsbesked

Vill du bygga nytt utanför detaljplanelagt område bör du först ansöka om ett förhandsbesked. Då görs en prövning av om den tilltänkta åtgärden är lämplig på platsen.

Det vi då tittar på är om det till exempel är möjligt att ordna vatten och avlopp, tillfartsväg med mera, en så kallad lokaliseringsprövning.
Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att du sedan får bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer i övrigt. Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor