Bygga utan bygglov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Du kan få bygga till exempel uteplats, skärmtak, friggebod, tillbyggnad och uthus utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Kontakta plan- och bygglovavdelningen om du har frågor om ditt projekt.

Läs mer om att bygga utan lov på Boverkets webbplats.

Ibland krävs bygglov ändå

Vadstena är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård och omfattas dessutom av så kallade miljöregler. Inom dessa områden är bygglovbefrielsen borttagen och bygglov krävs alltså för till exempel friggebod, altan eller omfärgning av alla sorters byggnader och detaljer.

Karta med område för Vadstenas miljöregler 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor