Vadstena innergård Lustgården innerstad miljö hemma

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan. Läs mer om att bygga utan lov här.

Ibland krävs bygglov ändå

Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant utpekat område finns inte möjligheten att tillämpa bestämmelserna för bygglovsbefriade åtgärder och bygglov krävs. 

Vadstena innerstad är ett utpekat kulturhistorisk område och omfattas av så kallade miljöregler. På kartan här är detta område markerat.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor