röd stuga strandskydd sjö vättern sjönära hus ö

Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Vid byggande nära vattendrag, insjöar och hav måste du ta hänsyn till strandskyddet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för strandskyddade områden.

Du söker dispens för det du vill bygga inom strandskyddat område hos samhällsbyggnadsnämnden. Här hittar du blanketten. För vissa områden är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kontakta din plan- och bygglovavdelningen för att få information om vad som gäller inom ett visst område.

För bryggor i Vättern är det alltid länsstyrelsen som beslutar om dispens, då Vättern omfattas av Natura 2000.