Ritning skiss bygg arkitekt

Din ansökan om bygglov

Här nedan ges exempel på vanliga bygglovärenden och vad du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Alla ritningar ska vara måttsatta och skalenliga. Tänk på att inte använda rutat eller linjerat papper.

Nybyggnad av enbostadshus med garage


Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov, blankett hittar du här
 • Anmälan om kontrollansansvarig, blankett hittar du här
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på nybyggnadskartan. Här beställer du den, om du behöver.

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Plan-, sektion- och tekniska ritningar
Fasadritning, enbostadshus
Plan-, fasad- och sektionsritning, garage
Situationsplan, baserad på nybyggnadskarta 

Utstakning och kontrollmätning krävs alltid vid nybyggnation.


Tillbyggnad av enbostadshus


Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov, blankett hittar du här
 • Eventuellt anmälan om kontrollansansvarig, blankett hittar du här
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på förenklad nybyggnadskarta. Här beställer du den, om du behöver.

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Fasad- och sektionsritning
Plan- och systemritning
Situationsplan, baserad på förenklad nybyggnadskarta

Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.


Tillbyggnad av enbostadshus, uterum


Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov, blankett hittar du här
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på utdrag ur primärkartan. Här beställer du den.

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Plan- och fasadritning
Situationsplan, baserad på utdrag ur primärkarta.

Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.