Ritning skiss bygg arkitekt

Exempel på ritningar

Nedan finns exempelritningar som är fackmannamässigt utförda för fem olika typer av byggprojekt. Alla ritningar ska vara måttsatta och skalenliga. Tänk på att inte använda rutat eller linjerat papper.

Exempel 1 - Nybyggnad av enbostadshus med garage

Nybyggnation av ett enbostadshus med garage inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och byggnaderna har en sammanlagd area av 160 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Utstakning och kontrollmätning krävs alltid vid nybyggnation.

Måttsatta ritningar:

Plan-, sektion- och systemritningar

Fasadritning, enbostadshus

Plan-, fasad- och sektionsritning, garage

Situationsplan, ska alltid baseras på nybyggnadskarta


Exempel 2 - Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av ett enbostadshus inom planlagt område och åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Tillbyggnadens area är 45,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Måttsatta ritningar:

Fasad- och sektionsritning

Plan- och systemritning

Situationsplan, ska alltid baseras på förenklad nybyggnadskarta


Exempel 3 - Tillbyggnad av enbostadshus, enkelt uterum

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en enkel variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Måttsatta ritningar:

Plan- och fasadritning

Situationsplan, ska alltid baseras på utdrag ur primärkarta


Exempel 4 - Tillbyggnad av enbostadshus, komplicerat uterum

Tillbyggnad av ett enbostadshus med en mer komplicerad variant av ett uterum inom planlagt område. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Uterummets area är 24,8 kvadratmeter. Vid handläggningen kommer kommunicering ske med de berörda grannarna som gränsar mot fastigheten. Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Måttsatta ritningar:

Plan-, fasad- och sektionsritning

Situationsplan, ska alltid baseras på utdrag ur primärkarta


Exempel 5 - Installation av eldstad och rökkanal

Vid installation av eldstad krävs inte bygglov. Däremot måste en anmälan av ej bygglovpliktig åtgärd lämnas in. Blankett finns här.

Ritningar:

Plan-, fasad- och sektionsritning