Sotare sotning sota

Sotning

Kommunen är, i brandförebyggande syfte, ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Nu är det två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Det går att ansöka om att få sota själv eller att lämna arbetet till någon annan än den kommunen utsett. Det prövas om du är lämplig och när du blivit godkänd ska arbetet göras på ett säkert sätt.

Det är bara själva sotningen du kan göra själv, inte brandskyddskontrollen.