Betala och skicka fakturor

Betala faktura

Betalar du din faktura med ett inbetalningskort eller via Internet, ange alltid fakturans OCR-nummer som referensnummer. Betalning av fakturor till Vadstena kommun ska ske via bankgiro 5720-2277. Vid betalning via OCR är bankgironumret 5085-5527.

E-faktura

Nu kan kommunen erbjuda e-faktura. Vill du ansluta dig görs detta via din Internetbank.

De flesta banker har möjlighet till "Direktbetalning via e-faktura", en funktion som kan användas istället för Autogiro.

Är du leverantör till kommunen?

Vi tar emot SVE-faktura. Mer information hittar du här.

Autogiro

Har du fakturor för förskola/fritidshem och äldreomsorg går det bra att betala fakturor via autogiro. Kontakta kommunen som skickar ut en blankett som ni fyller i och återsänder till kommunen.

Skicka faktura

Vadstena kommun har en gemensam faktureringsadress för alla verksamheter:
Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Fakturorna scannas för import till kommunens ekonomisystem. Ange alltid referens på fakturan. Om referenskod saknas anges istället namnet på beställaren. Ange även leveransadress om fakturan gäller en vara.

KONTAKT

Ekonomi
Birgitta Calén ekonomichef
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post