Food for life

Food for Life

Vadstena kommun har sedan många år inriktningen mot närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna. När livsmedlen har växt eller producerats i närområdet är det lättare att få mer kunskap om var maten kommer ifrån och hur den producerats. Det går att göra studiebesök på gårdarna och koppla på kunskap samt upplevelser kring maten.

Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska fortsätta denna inriktning mot närproducerat i de offentliga måltiderna. Beslut har också tagits att koppla på konceptet "Food for Life". Det innebär att man lyfter fram kunskap om var maten kommer ifrån, hur den odlas/produceras och kommer till tallriken. I förskola och skola innebär det pedagogiska kopplingar med utgångspunkt i mat och måltider. För omsorgen är fokus mer på upplevelser och aktiviteter inom odling, mat, djur och natur. Det innebär också ett ökat fokus på själva måltiden. Sammantaget är ambitionen med Food for Life, att skapa mervärden för verksamheterna kopplat till den offentliga måltiden.

Vadstena kommun upphandlar livsmedel, lagar och serverar mat till ca 1500 matgäster varje dag inom förskola, skola och omsorg. Dessa måltider tar offentliga medel i anspråk. Kan vi enligt Food for Life modellen "göra mer av måltiderna", som är ett dagligt inslag i princip alla kommunala verksamheter, så vinner vi många mervärden.

Ytterligare mervärden med närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna/Food for Life-arbetet:

  • Vi arbetar mot målet i den regionala livsmedelsstrategin, att nå 30% närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna, till 2020.
  • Genom inköp via lokala leverantörer, så har vi en bättre krisberedskap om något skulle hända. Det är lättare att ha kontinuitet i leveranser om man har sina leverantörer nära.
  • Genom avtal med lokal livsmedelsproducenter stöttar vi lokalt/regionalt näringsliv
  • Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att köpa livsmedel som producerats enligt svensk lagstiftning och krav på djurhållning
  • Vi skapar medvetenhet hos framtidens konsumeter (barn och elever), som får kunskap att efterfråga produkter som har producerats med tanke på god djurvälfärd och omtanke om miljön. Tanken är att kommunen ska vara det god exemplet.