Röd vallmofält moln åker landsbygd

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara jordens produktionsförmåga samtidigt som man minskar den negativa påverkan på miljön.
Begreppet Hållbar utveckling fick sin internationella spridning 1987 genom FN-rapporten "Vår gemensamma framtid"

Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten. I rapporten definieras begreppet som: En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner.

- Social hållbarhet – syftar till att tillfredställa grundläggande mänskliga behov

- Ekonomisk hållbarhet – syftar till att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser

- Ekologisk hållbarhet – syftar till att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga

För att kunna uppnå en hållbar utveckling krävs det att man uppnått hållbarhet i varje dimension.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor