Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Annika Toll
Telefon 0143-150 47
Skicka e-post

Mark- och exploateringschef
Per Hallin
Telefon: 0143-150 08
Skicka e-post

Miljöchef
Therése Engdahl
Telefon: 0143-152 22
Skicka e-post

Plan- och bygglovschef
Anna Säfström
Telefon 0143-150 06
Skicka e-post

Stadsarkitekt
Mathias Hult
Telefon: 0143-150 81
Skicka e-post

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor