Stolar

Mandatfördelning

Mandatperioden för kommunfullmäktige är fyra år och antal ledamöter varierar beroende på kommunens storlek. Kommunfullmäktige i Vadstena har 35 ledamöter och 20 ersättare.

Så här är platserna fördelade mellan partierna efter valet 2018:
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 8
Konsensus 8
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Kristdemokraterna 1

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jenny Bytander (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K) (gruppledare)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Rita Törnqvist (SD)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP)
Julia Bernzen (MP)
Gunilla Sjösten (KD) (gruppledare)


Ersättare

Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Christer Casell (M)
Jan-Inge Printz (S)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP) (gruppledare)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)