Klubba

Vilka beslut tar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jenny Bytander (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K) (gruppledare)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Rita Törnqvist (SD)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP)
Julia Bernzen (MP)
Gunilla Sjösten (KD) (gruppledare)


Ersättare

Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Christer Casell (M)
Jan-Inge Printz (S)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP) (gruppledare)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)