Gata kullersten Vadstena innerstad miljö gata hus

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för samhällsplanering och bygglovfrågor enligt Plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) med flera lagstiftningar.

Nämndens tjänstemannastöd finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2019-03-19
2019-04-23
2019-05-21
2019-06-18
2019-09-17
2019-10-15
2019-11-12
2019-12-10

KONTAKT

Samhällsbyggnadsnämnd
Skicka e-post

Lars Öhman (M)
Ordförande
Telefon: 070 210 09 40
Skicka e-post

Frida Rosén
Nämndsekreterare
Telefon: 0143 150 91
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Lars Öhman (M)
Ordförande

Desirée Forsén (S)
Förste vice ordförande

Mats Wahrén (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Emil Carlsson-Ramö (M)
Eva Skoog (V)
Per-Arne Pettersson (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)

Ersättare
Josefin Rosén (M)
Bo Ludviggson (S)
Sofia Falk (K)
Dick Persson (S)
Jan Engholm (C)
Peter Asthamn (MP)
Rune Lemon (K)