Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2019-01-30
2019-03-20
2019-04-24
2019-05-22
2019-06-19

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Jane Råsten (S)
Ordförande
Skicka e-post

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-153 23
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Patrik Vidarsson (M)
Förste vice ordförande

Margit Berggren Silvheden (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lars Ekström (K)
Jan-Inge Printz (S)
Barbro Henricsson (M)
Ing-Marie Fagrell (K)

Ersättare
Monya Axelsson (S)
Annica Johansson (M)
Kenneth Rydenlund (K)
Tommy Kennberg (MP)
Gun Möller (V)
Margareta St Cyr (M)
Elena Ekman (K)