Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2019-09-18
2019-10-16
2019-11-13
2019-12-11

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Jane Råsten (S)
Ordförande
Skicka e-post

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-153 23
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Barbro Henricson (M)
Förste vice ordförande

Margit Berggren Silvheden (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lars Ekström (K)
Jan-Inge Printz (S)
Margareta St Cyr (M)
Ing-Marie Fagrell (K)

Ersättare
Monya Axelsson (S)
Annica Johansson (M)
Kenneth Rydenlund (K)
Tommy Kennberg (MP)
Gun Möller (V)
Liselott Lejon (M)
Elena Ekman (K)