Styrning och kvalitet

För att Vadstena kommun ska använda resurser effektivt och svara upp mot invånarnas krav krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna. Under rubriken styrning och kvalitet kan du läsa mer om våra kommunövergripande mål, planer, styrsystem samt hur Vadstena kommun arbetar med kvalitetsfrågor.

Styrsystemets uppgift är att hålla samman styrningen av alla olika verksamhe­ter för driva, säkra och utveckla den löpande verksamheten och genomföra strategiska förbättringar så att de kommunövergripande målen som kommunfullmäktige beslutat uppnås.

Vadstena kommuns vision - "Livsmiljön för dig" - är den långsiktiga ledstjärnan som ska fungera som en röd tråd i såväl planering, genomförande, uppföljning och analys.

Kvalitet i Vadstena kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Vadstena kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Vadstena ska vara en organisation för medborgarna.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor