Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån cirka 40 olika mått som mäter kvalitet och effektivitet i kommunerna.

 Måtten har tagits fram utifrån följande områden:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Delaktighet och information
• Effektivitet
• Samhällsutveckling

Syftet med mätningen är att:
• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
• Kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
• Använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

KKiK startades 2007 och Vadstena kommun har deltagit sedan 2013.

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor