Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar.

Se aktuella öppna jämförelser på SKLs webbsida

Se aktuella resultat för öppna jämförelser på Kolada.se

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Energi och klimat

  • Folkhälsa

  • Företagsklimat

  • Kollektivtrafik

  • Miljöarbetet

  • Sjukvård: hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.

  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre.

  • Skola: grundskola, gymnasieskola.

  • Trygghet och säkerhet

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor