Planeringsförutsättningar 2015 kommunbeskrivning

Kommunbeskrivning och planeringsförutsättningar

Varje år tas en kommunbeskrivning fram som ska ligga till grund för politikens och verksamhetens planeringsarbete. Underlaget är en sammanställning av allt från kommunens ekonomi till till resultat i skolan.

Underlaget till kommunbeskrivningen kommer i första hand från SKL och SCB. Även andra källor har använts.

Det finns en mängd olika fakta att hämta vilket innebär att ett urval har gjorts inom de viktigaste områden. En väsentlig del av planeringsförutsättningarna är att ställa Vadstena i relation till övriga riket och att göra en jämförelse med ett urval av liknande kommuner.

Planeringsförutsättningar och kommunbeskrivning 2015

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor