Rödtornet blå himmel turistbyrån

Allmänhetens frågestund

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde inbjuds allmänheten att ställa frågor till kommunen under punkten "Allmänhetens frågestund".

Frågestunden pågår som längst i 30 minuter och startar direkt efter att sammanträdet öppnats. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Så här går det till

  • Du får själv ställa din fråga i fullmäktige, eller så kan ordföranden läsa upp frågan om du hellre vill det. Du måste närvara vid frågestunden.
  • Frågan får ställas muntligt eller skriftligt direkt vid sammanträdet. Både frågor och svar skall vara kortfattade.
  • Om du vill få ett utförligare svar bör frågan vara inlämnad till Vadstena kommun senast 1 vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att få svar från den person som vet mest i frågan.
  • Du kan välja att ställa sin fråga till "kommunen" eller till en namngiven person.
  • Om du behöver tolk, måste du meddela detta till kommunen senast en vecka före sammanträdet.
KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor