Synpunkter på kommunen 2014

Sedan 2014 har Vadstena kommun en särskild hantering av synpunkter och klagomål, och ett formulär för att lämna synpunkter på webbplatsen.

På alla verksamheter finns också en folder med blankett som du som kommuninvånare kan fylla i och skicka utan att betala porto. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Under år 2014 inkom totalt 40 synpunkter, där socialförvaltningen fick ta emot de flesta. Fördelning av synpunkter inom kommunens olika förvaltningar:

  • Socialförvaltningen: 33 st
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen: 1 st
  • Kommunstyrelsens förvaltning: 5 st
  • Kultur- och utbildningsförvaltningen: 1 st

Vi garanterar att du som lämnar en synpunkt får svar inom 14 dagar. Alla som har skickat in synpunkter under 2014 och velat ha svar, har fått ett svar.