Synpunkter på kommunen 2015

Sedan 2015 har Vadstena kommun en särskild hantering av synpunkter och klagomål, och ett formulär för att lämna synpunkter på webbplatsen.

På alla verksamheter finns också en folder med blankett som du som kommuninvånare kan fylla i och skicka utan att betala porto. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.