Alla har lika värde och samma rättigheter

De mänskliga rättigheterna omfattar alla människor och slår fast att alla är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. De styr över statens makt och skyldighet gentemot individen. Rättigheterna är en del av folkrätten och finns nedskrivna i flera internationella överenskommelser. 

I Sverige har regeringen det största ansvaret för att rättigheterna efterlevs, men kommuner, landsting och myndigheter har också ansvar. Vadstena kommun arbetar aktivt för jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Vårt arbete syftar till att alla ska se, förstå, värdesätta och tillvarata människors olikheter. 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor