Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Undersökningen baseras på cirka 40 olika mått som mäter kvalitet och effektivitet i kommunerna. Måtten är kopplade till följande områden:

• Tillgänglighet
• Trygghet
• Delaktighet och information
• Effektivitet
• Samhällsutveckling

Syftet med mätningen är att:
• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
• Kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
• Använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

 

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor