Rundturståg Sjögatan turister

Arbete & näringsliv

Vadstena är en kommun som präglas av en levande småföretagaranda, internationella industrier, omvårdnad och turism. Här finns goda möjligheter att arbeta inom olika branscher eller starta eget, men också att studera.

Det finns flera stora industriföretag som valt att förlägga sina huvudkontor i Vadstena. Det är branscher som sysselsätter många kommuninvånare och som är på ständig jakt efter ny arbetskraft. Andra viktiga arbetsgivare är inom omsorgen, Vadstena har sedan Heliga Birgittas dagar varit en stad där vård och omsorg alltid varit i fokus.

Kommunen är en stor och viktig arbetsgivare som sysselsätter många inom främst vård, äldreomsorg och skola. Med tanke på att det varje år kommer ungefär 300.000 besökare till kommunen är även turistnäringen viktig i kommunen. För dig som vill studera finns goda kommunikationer till Linköpings universitet.

VISSTE DU ATT...

...arbetslösheten i Vadstena år 2012 låg på 3%. Det är lägre än både i länet (3,9%) och i Sverige (3,7%).
... Vadstena rankas näst bäst i Östergötlands län när det gäller företagsamhet med en 21:e plats i riket.
... Vadstena kommun är bäst i länet på nyföretagande.
... Vadstena kommun och flertalet företag i Vadstena kommun har ett stort rekryteringsbehov de närmsta fem åren på grund av pensionsavgångar.