kommunens logotyp på en röd bil

Grafisk profil

Vadstena kommun ska kommunicera på ett enhetligt sätt. Genom konsekvent tillämpning av vår grafiska profil förstärker vi bilden av kommunen utåt. Det hjälper dig som är mottagare av kommunikationen att tydligt se och förstå att kommunen är avsändaren.

Ett enhetligt och konsekvent grafiskt uttryck signalerar stabilitet, trygghet och professionalitet. Det visar att olika verksamheter och enheter inom kommunen verkar i samklang och underlättar för dig som kommuninvånare att ta till dig informationen.

Logotypen ska användas av alla kommunens verksamheter och enheter och ska finnas med på allt material som når externa mottagare. Den fungerar som en sorts garant för de verksamheter som kommunen driver och utvecklar. Den hjälper dig som invånare eller besökare att se och förstå att det är kommunen som är avsändare.

Logotypen används också för att visa kommunens delaktighet i eller som anordnare av olika projekt och aktiviteter.  I sammanhang som referear till både kommunen och till platsen Vadstena syns logotypen också tillsammans med platsvarumärket.

KONTAKT

Vadstena kommun
Kommunikatör

Åsa Murakami
Telefon: 0143-150 04
Skicka e-post

Behöver du logotyp eller bilder? Kontakta vår kommunikatör via kontaktuppgifterna i fältet ovan.