ekonomi

Budget

Enligt kommunallagen ska kommunen inför varje år upprätta en budget för närmast kommande år och en plan för de därpå följande två åren.

 

se över innehåll! processen gör om, när klar?

jfr budget text ljungby

 

högerytan

block genväg mål och resurs plan i textblock ?

kontakt ekonomichef?

Vadstena kommuns mål- och resursplan ska ge en samlad bild av de mål som kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen har beslutat. Mål- och resursplanen innehåller också de åtaganden och ekonomiska ramar som nämnderna har att förhålla sig till under planperioden.

Mål- och resursplanen för 2018-2020 följs upp varje år i årsredovisningen.