Kommunstyrelsens förvaltning

På kommunstyrelsens förvaltning finns flera avdelningar som alla utgör verksamhetsstöd och service till övriga delar organisationen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Madeleine Andersson
Telefon: 0143-150 60
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

Ekonomichef
Birgitta Calén
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post

Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med:

  • Kommunikation
  • Politik och demokrati
  • Medborgarservice

På avdelningen jobbar även registrator och kommunsekreterare. Kommunarkivet och tillhör också kansliavdelningen.

Kanslichef
Martin Berry
Telefon: 0143-150 27
Skicka e-post

Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar.

Personalchef
Siw Junling
Telefon: 0143-150 31
Skicka e-post

IT-avdelningen 

Ansvarar för drift, support och utveckling av IT-frågor.

IT-chef (delas med Mjölby kommun)
Henrik Halvorsen
Telefon:0142-859 30
Skicka e-post 

Kostavdelningen

Ansvarar för måltidsservice i de kommunala verksamheterna.

Kostchef
Anna Lundstedt
Telefon: 0143-152 88
Skicka e-post


KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor