Aktuell lägesbild

Två gånger i veckan, eller vid behov, publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter.

Uppdaterad 26 maj

 • Det allmänna läget i kommunens verksamheter är stabilt
 • Personalläget inom vård- och omsorg är bra, det är normal sjukfrånvaro och god tillång på vikarier.
 • Socialförvaltningen har gjort inventering av all skyddsutrustning och bedömer tillgången som god.
 • Stabsledningen ses för möte två gånger per vecka och kommunstyrelsens politiker får regelbundet rapporter från dessa möten.
 • Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att planera ör ett sk kohort-boende. På detta boende planeras för att, när behov uppstår, kunna kan vårda smittade av covid-19 isolerat.
 • Provtagningen har utökats i länet, vilket innebär att kommunen nu får ansvar för att också provta brukare med misstänkt smitta. Provtagning kommer att ske enligt rådande rutiner från Region Östergötland. 
 • Kommunen har fortsatt kontakt och dialog med föreningar och företag som behöver stöd och alla Vadstenabor uppmanas att bidra till att stötta det lokala näringslivet. #stödlokalaföretag. 
 • Enkät om coronavirusets effekter för näringslivet har tidigare skickats till företagarna varannan vecka, men har nu pausats på grund av låg svarsfrekvens.
 • Region Östergötland tar varje månad fram en regional lägesbild för att följa utvecklingen av arbetslöshet, varsel, korttidsarbete, konkurser och besöksnäring.
 • Miljöavdelningens livsmedelsinpektörer gör regelbundet kontroller på caféer och restauranger  för att tillse att både gäster och ägare jobbar tillsammans för att följa de rådande riktlinjerna.
 • Det virtuella Nationaldagsfirandet kommer delas via kommunens webbplats och Youtube-kanal. Glöm inte att hissa din egen flagga!
 • Skolavslutningarna hålls den 11 juni men på ett annorlunda sätt. Det är respektive rektor som ansvarar för hur skolavslutningen på varje skola mer i detalj ska genomföras med de traditionella inslag som är möjliga men det blir igen traditionell avslutning i Klosterkyrkan och inte heller något flakåkande.