Coronapandemin och covid-19

Vadstena kommun följer händelseutvecklingen med Coronapandemin och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra fortsatt smittspridning i vår kommun. 

Skärpta allmänna råden gäller för alla östgötar - dig också!

Vi måste alla fortsätta ta ett aktivt personligt ansvar och inte slappna av, utan följa Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd och rekommendationer. 

Ta ditt ansvar och hjälp till att minska smittspridningen genom att följa råden:
  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
  • Undvik att umgås med andra personer är de du bor med. Det gäller inomhus och utomhus. Bor du ensam, begränsa umgänget till dina närstående. Nödvändig närkontakt, som vårdbesök, omfattas inte av råden. Dock ska den som har symtom på covid-19 undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att ordna eller delta i fester, middagar, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

    Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras för barn eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. 
    Med matcher och tävlingar menas även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
  • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

 

Tveka inte att söka den vård du behöver

Tveka inte att söka den vård som du behöver. De vanliga kontaktvägarna in till vården gäller, vilket betyder att du då först ringer 1177 för rådgivning. Ring 112 om tillståndet är livshotande.

Om du upplever något av nedanstående symptom ska du omedelbart kontakta sjukvården:

Ihållande bröstsmärtor
Tryck över bröstkorgen
Svårt att andas
Blir blå om läpparna
Har svårt att ta dig ur sängen

Ring inte 1177 om du har allmänna frågor och funderingar om covid-19. Ring då istället 113 13.

Undvik onödig ryktesspridning - dela endast bekräftad information

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information och följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och onödiga spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.