Aktuell lägesbild

Här publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter. 

Uppdaterad 3 december

  • Vi har i dagsläget inga bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter, varken hos brukare eller personal. 
  • Smittspridningen av coronaviruset ökar fortfarande i länet. Kommunen får statistik från Region Östergötland som rapporterar det aktuella läget i länet vad gäller antal smittade på kommunnivå. Redovisningen omfattar endast antalet patienter med covid-19, som vårdas vid länets sjukhus, och antalet positiva provsvar. För statistik över antalet smittade i länet se webbplatsen hos Region Östergötland
  • Från Personalavdelningen rapporteras endast om en viss påverkan. Bemanningsläget är förhållandevis stabilt. 
  • Det finns en stor oro bland många företag inför julhandeln,  framförallt inom detaljhandel och restauranger där många kämpar för att överleva. Kommunen för en kontinuerlig stöddialog med näringslivet. Dialog med näringslivet sker också via digitala veckoträffar samt enkäter som skickas via nyhetsbrev.
  • Bildningsförvaltningen rapporterar att läget är stabilt, utan någon större personalfrånvaro. 
  • Nya allmänna råd väntas från myndigheterna från den 14 december. Fram till dess håller vi fortsatt följande verksamheter helt eller delvis stängda fram till och med den 13 december: Simhallen, Ishallen, Idrottshallarna, Biblioteket, Kulturskolan, Fritidscentrum. 

Håll dig uppdaterad om hur läget förändras nationellt genom att följa

Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se.

För information om sjukvårdsrådgivning och provtagning besök 1177.se