Aktuell lägesbild

Här publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter. 

Uppdaterad 22 april

Vårt beteende är skillnaden!

  • Smittspridningen i kommunen är fortfarande hög i relation till antalet invånare. Kommunen vädjar till alla, gammal som ung, att fortsätta ta sitt personliga ansvar för att bromsa smittspridningen. Vårt beteende är det som är avgörande så fortsätt hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa ditt sociala umgänge.
  • Testa dig om du under mer än 48 timmar haft symtom som tyder på covid-19. 

Information om våra verksamheter

  • Petrus Magniskolan bedriver fortsatt delvis undervisningen på distans, för vecka 17 gäller att åk 7 och 8 har distansundervisning. Åk 9 har undervisning på plats. Avstämning görs varje vecka med smittskyddsenheten på region Östergötland. 
  • Det är just nu hög sjukfrånvaro bland pedagogerna inom förskolan, men kommunen gör allt för att hålla den öppen.
  • Kulturskolan har digital undervisning för alla elever och grupper tills vidare.
  • Utgångspunkten för årets skolavslutning är att den kommer genomföras på ett anpassat sätt som förra året. dvs  på respektive enhet och utan vårdnadshavares medverkan. Länets skolchefer har dialog i frågan och agerar utifrån det rådande smittläget. All flakåkning är inställd av Transportstyrelsen.
  • Biblioteket lokaler är stängda till vidare men personalen finns på plats och har telefon- och e-postservice på vardagar 10-14 samt lördagar (jämna veckor) 10-14. Du kan reservera böcker och hämta ut dem samt använda tjänsten take away.
  • Vaccineringen mot covid-19 följer en överenskommen plan för länet och är beroende av att leveranserna kommer som planerat. Du som är äldre än 60 år men ännu inte bokat din tid uppmanas att göra det. Du kan boka tid på vårdcentralen eller någon av de större vaccinationscentralerna i länet. Flest lediga tider finns på de stora vaccinationscentralerna. Information om vaccination på 1177.se
  • På 1177.se  kan du se den detaljerade vaccinationsplanen och preliminär tidsplan för vaccinering av de olika grupperna.
  • Kommunen får statistik från Region Östergötland som rapporterar det aktuella läget i länet vad gäller antal smittade på kommunnivå. Redovisningen omfattar endast antalet patienter med covid-19, som vårdas vid länets sjukhus, och antalet positiva provsvar. Det finns även vaccinationsstatistik fär länet inkluderad. Statistik från Region Östergötland.  

Ytterligare information

Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se.

För information om sjukvårdsrådgivning och provtagning besök 1177.se

Om vaccin på 1177.se

Frågor och svar om vaccin Folkhälsomyndigheten

Har du allmänna frågor om vaccin kan du även ringa den nationella telefonlinjen 113 13.