Myndigheter och andra aktörer arbetar hela tiden med att översätta information om coronaviruset på andra språk än svenska. Eftersom informationen utökas och uppdateras kontinuerligt har Vadstena kommun valt att i första hand arbeta med att länka till myndigheternas egna sidor. 

Authorities and other actors are working to translate information about the corona virus in languages other than Swedish. As the information is continuously expanded and updated, our pages are primarily referring to these other authorities pages. See links below

 

Folkhälsomyndighetens information på andra språk; Länk till informationssidan!

Sveriges Radio: nyheter om det nya coronaviruset på andra språk 

Dagens Nyheter i samarbete med alkompis; coronanyheter på arabiska och tigrinja 

Region Östergötlands telefonlinje; allmänna frågor om coronaviruset och covid-19
Få svar på allmänna frågor på arabiska, somaliska, dahri och tigrinja. Telefontider måndag till fredag kl. 13.00-15.00, för tigrinja torsdag till fredag kl. 13.00-15.00

Arabiska:  010- 104 12 31

Somaliska: 010- 104 2 40

Dari: 010- 104 27 57 

Tigrinja: 070- 245 96 90 (torsdag och fredag kl. 13.00-15.00)

Informationsfilmer covid-19 andra språk
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Länsstyrelsen Skåne tagit fram flera informationsfilmer om covid-19. I ett första steg finns filmerna på arabiska, somaliska, tigrinja och persiska men de kommer successivt att utökas både vad gäller språk och innehåll. Dela gärna så att fler får kännedom om informationen.

Till filmerna.