Resor i sommar

Folkhälsomyndigheten och regeringen har förtydligat vad som gäller kring resor i sommar. Fortsatt gäller att vi alla måste ta stort personligt ansvar och följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Resor i Sverige

Den 13 juni hävdes restriktionerna för resor inom Sverige. I och med detta kan personer som är symptomfria resa, men fortsatt gäller stor försiktighet och att alla ska ta stort personligt ansvar för att hålla avstånd till varandra.

Så här säger Folkhälsomyndigheten om det personliga ansvaret i samband med resor:

  • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.
  • Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.
  • Liksom tidigare betonas de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

 

Resor utomlands

Läs mer om vad som gäller för resor utomlands på Utrikesdepartementets sidor

Samlad information om hur du semestrar säkert i sommar

På krisinformation.se finns samlade råd för sommarens alla aktiviteter.