Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Liksom all vaccinering i Sverige är även denna mot covid-19 frivillig, men ju fler som vaccinerar sig desto snabbare kan det bidra till att minska smittspridningen. Varje individ som vaccinerar sig kan bidra till att rädda någon annans liv.

Vaccineringen mot covid-19 är kostnadsfri för individen, den betalas av staten.

Hur kommer det att gå till och när blir det min tur?

Det är region Östergötland som ansvarar för all vaccinering i länet. Vaccinationerna planeras att ske löpande i den takt leveranserna av vaccin anländer till regionen. Vaccinationerna kommer att göras i olika faser utifrån ålder och/eller riskgrupp. Inom varje fas följs också en särskild turordning. Det är Folkhälsomyndigheten som har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.

Den nationella målbilden är att

  • Alla invånare över 65 år ska ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 16 maj
  • Alla invånare över 18 år ska ha erbjudits en första dos senast den 15 augusti

Den nationella målbilden påverkar planen för Region Östergötlands planering.

När det blir din tur kommer du att få information från Region Östergötland skickat hem till dig. Där står hur du ska gå tillväga för att boka tid. Du kan boka tid för vaccination på vårdcentralen eller på någon av länets vaccinationscentraler som har större kapacitet och fler tider. 

Senast uppdaterade informationen om vaccination mot Covid-19 finns på 1177.se

Hur vaccinationerna fortskrider är helt beroende av hur och när planerade leveranser av vaccin kommer till region Östergötland. Förutsättningarna kan förändras. Du hittar alltid den senast uppdaterade informationen om vaccin och när det blir din tur på 1177.se

Till webbplatsen 1177.se för att läsa senaste nytt om vaccinering

Frågor och svar om vaccin mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Om du har allmänna frågor om vaccin kan du även kontakta den nationella informationslinjen 113 13. 

Vill du bli vaccinationsvolontär?

Allteftersom det kommer större och fler leveranser av vaccin till Östergötland kan fler bli vaccinerade, men då behövs fler som hjälper till att vaccinera. Du kan bidra till att fler blir vaccinerade fortare genom att bli vaccinationsvolontär.

Läs mer om hur det går till och vad som krävs för att bli vaccinationsvolontär.