Krisberedskap i kommunen

Vadstena kommun har ett ansvar för att verksamheter inom kommunen fungerar. Exempel på verksamheter som kommunen ansvarar för är äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Vadstena kommun ansvarar för att ta hand om alla invånare som befinner sig inom kommunens geografiska område vid en kris, så kallat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt i kommunen. Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp.

Det är även viktigt att du som individ tar ett ansvar för din egen säkerhet genom att förbereda dig. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Vadstena kommun har hittills varit ganska förskonade från händelser av kriskaraktär och visionen är att du som bor, arbetar eller vistas i Vadstena ska uppleva att du kan göra det tryggt under alla omständigheter. Kommunen samverkar bland annat med polisen, räddningstjänsten, myndigheter och andra organisationer för att uppnå detta mål.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor