Två händer som håller i varandra

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)

Vid en allvarlig händelse kan det finnas behov av att tas om hand av en stödgrupp. I Vadstena kommun arbetar gruppen Psykiskt Och Socialt OMhändertagande (POSOM) med att utgöra detta stöd.

POSOM i Vadstena består av en ledningsgrupp och en omhändertagargrupp.

Ledningsgruppen ansvarar övergripande för POSOM-insatser samt för att ge omhändertagandegruppen instruktioner i deras arbete vid allvarliga händelser. Ledningsgruppen består av representanter från kommunens krisledningsstab.

POSOM:s omhändertagandegrupp består av representanter från kommunens socialtjänst, Svenska kyrkan och skolans elevhälsa. Vid en kris blir omhändertagandegruppen inkallad av POSOM:s ledningsgrupp som i sin tur har kontakt med polisen och räddningstjänsten.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor