globala målen logotyp och 17 ikoner

Globala målen - Agenda 2030

Vadstena kommun vill att alla gemensamt tar ansvar och verkar för ett hållbart samhälle. Vårt arbete med hållbar utveckling sker i huvudsak inom ramen för FN:s 17 globala mål, Agenda 2030.

Arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala mål innebär att vi ska:  
 • Arbeta för en hållbar positiv utveckling för alla som lever och verkar i kommunen.
 • Sträva efter en god och hälsosam livsmiljö för människor, djur och växter i dag och i framtiden.
 • Utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi.
 • Främja användningen av förnyelsebar energi.
 • Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Verka för att de Globala målen, Agenda 2030 uppfylls.
 • Verka för att de nationella miljömålen uppfylls.
 • Arbeta utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län.
 • Ta fram och följa upp kommunala nyckeltal för hållbar utveckling.
 • Använda alla våra resurser effektivt genom att effektivisera enligt Lean.
 • Arbeta aktivt för ett integrerat samhälle där vi inkluderar alla och motverkar utanförskap.
 • Arbeta med en hållbar vattenförvaltning, samt utveckla och stödja vattenfrågan.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor