Vadstena Kommunhus

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Kommunfullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Man bestämmer också om kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis klockan 18.30, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

Sammanträden 2021

17 februari
28 april Kallelse och handlingar
23 juni

29 september
27 oktober
24 november
15 december

De handlingar som publiceras inför de politiska sammanträdena är förvaltningarnas förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Underliggande handlingar är alltså arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat (underskrivet). De underliggande handlingarna är alltså beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. De politiska beslut som fattas på sammanträdena framgår av de protokoll som också publiceras på denna sida.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Alla protokoll som publiceras i är justerade, det vill säga undertecknade.

Vadstena kommuns webbdiarium

Protokoll från 2017 finns här.

KONTAKT

Kontaktpersoner

Arne Sjöberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post till Arne Sjöberg

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post till Christina Andersson

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Jenny Bytander (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jan-Inge Printz (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K) (gruppledare)
Bengt-O Petersson (K) 
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP) (gruppledare)
Julia Bernzen (MP)
Urban Tellström (KD)


Ersättare
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Josefin Rosén (M)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Bo Ludvigsson (S)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Ida Olai (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Vakant (SD)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Kennerth Sjösten (KD)  (gruppledare)
Vakant (KD)