Röda stolar i konferensrum

Mandatfördelning

Mandatperioden för kommunfullmäktige är fyra år och antalet ledamöter varierar beroende på kommunens storlek. Kommunfullmäktige i Vadstena har 35 ledamöter och 20 ersättare.

Så här är platserna fördelade mellan partierna efter valet 2018:

Moderaterna 8
Socialdemokraterna 8
Konsensus 8
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Kristdemokraterna 1

KONTAKT

Kontaktpersoner

Arne Sjöberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post till Arne Sjöberg

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post till Christina Andersson

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Jenny Bytander (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jan-Inge Printz (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K) (gruppledare)
Bengt-O Petersson (K) 
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP) (gruppledare)
Julia Bernzen (MP)
Urban Tellström (KD)


Ersättare
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Josefin Rosén (M)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Bo Ludvigsson (S)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Ida Olai (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Vakant (SD)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Kennerth Sjösten (KD)  (gruppledare)
Vakant (KD)