Hand som håller i penna, antecknar på block

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens lokala "regering". Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Man sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av någon annan nämnd eller styrelse. Kommunstyrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Sammanträden 2021

3 februari; protokoll
7 april Kallelse och handlingar
5 maj
2 juni 

8 september
6 oktober 
3 november
1 december

De handlingar som publiceras inför politiska sammanträdena är förvaltningarnas förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Underliggande handlingar är alltså arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat (underskrivet). De underliggande handlingarna är alltså beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. De politiska beslut som fattas på sammanträdena framgår av de protokoll som också publiceras på denna sida.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Alla protokoll som publiceras i webbdiariet är justerade, det vill säga undertecknade.

Vadstena kommuns webbdiarium

Protokoll från 2017 finns här.

KONTAKT

Kommunstyrelsen


Skicka e-post till kommunstyrelsen

Peter Karlsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Mobil: 073-067 60 88
Skicka e-post till Peter Karlsson

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post till Christina Andersson

LEDAMÖTER

Peter Karlsson (M)
Ordförande

Anders Hedeborg (S)
Första vice ordförande

Roland Sjödahl (C)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Frida Edholm (K)
Arne Sjöberg (M)
Jenny Bytander (S)
Bengt-O Petersson (K)
Gary Sparrborn (M)
Fabian Thun (S)
Dag Källman (V)
Thomas Strandberg (SD)

Ersättare
Kerstin Ramå (M)
Souha Almohamad (S)
Lars Murling (K)
Jan Sundström (M)
Hans Kälvesten (C)
Bashar Abboud (S)
Jonas Lindholm (K)
Jane Råsten (S)
Tommy Kennberg (MP)
Urban Tellström (KD)
Björn Sandberg (SD)