skylt vägvisare klosterkyrka träd

Nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett stort antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola, äldreomsorg och byggande. I Vadstena kommun har vi idag fem nämnder inklusive kommunstyrelsen.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter efter varje val. I Vadstena kommun finns följande nämnder:

Kommunstyrelse

Kultur- och utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Valnämnd

Vatten- och avfallsnämnd

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor