Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens organ för att hantera extraordinära händelser och krissituationer i kommunen. Nämnden sammanträder vid behov.

Nämnden består av 5 stycken ordinarie ledamöter från kommunstyrelsen.

LEDAMÖTER

Peter Karlsson (M)
Ordförande

Anders Hedeborg (S)
Förste vice ordförande

Roland Sjödahl (C)
Andre vice ordförande

Ledamöter
Frida Edholm (K)
Eivor Folkesson (MP)

Ersättare
Jenny Bytander (S)
Fabian Thun (S)
Bengt-O Petersson (K)
Arne Sjöberg (M)
Dag Källman (V)