Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid. Nämndens tjänstepersonstöd finns hos kultur- och utbildningsförvaltningen.

Sammanträden 2021

25 januari
15 mars
19 april - Sammanträdet är inställt
17 maj
14 juni

13 september
18 oktober
15 november
13 december

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Sök i kommunens webbdiarium

KONTAKT

Kultur- och utbildningsnämnd
Skicka e-post

Göran Fältgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-458 07 04
Skicka e-post

Katarina Andersson
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-152 01
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Göran Fältgren (S)
Ordförande

Eva Sparrborn (M)
Först vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lena Linde (K)
Annika Bodelius (MP)
Niklas Johansson(M)
Ida Olai (K)

Ersättare
Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-William Franzén (M)
Gisela Tapper (K)
Fredrik Unger (S)
Ulf Vikström (KD)
Håkan Jacobsson (M)
Moa Bjärestrand (K)