Valnämnd

Valnämnden är lokal valmyndighet. Det är valnämnden som är ansvarar för att val genomförs på ett rättssäkert och korrekt sätt i kommunen.

Rent praktiskt innebär det att valnämnden förordnar röstmottagare, utbildar dessa, planerar vallokaler, beställer röstmaterial och annat praktiskt som behöver beslutas inför val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Under valår sammanträder valnämnden cirka en gång i månaden, övriga år oftast bara en gång. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare

2018-05-22
Kallelse
Protokoll

2018-03-27
Kallelse
Protokoll

2016-03-27
Kallelse
Protokoll

2016-05-17
Protokoll

2015-05-27
Protokoll

 

LEDAMÖTER

Anncathrin Kristiansson (S)
Ordförande

Eva Sparrborn (M)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Jan-Ove Pettersson (K)
Eivor Folkesson (MP)

Ersättare
Peter Hallin (S)
Per-Erik Ginning (M)
Therese Andersson (K)
Per-Arne Pettersson (S)
Sven-Olof Thellström (KD)