Vår vision

En vision beskriver hur vi önskar att något ska bli i framtiden. En vision behöver inte vara helt realistisk eller kunna mätas, utan ska framförallt vara en målbild som hjälper alla i organisationen att sträva åt samma håll.

 

Kommunens vision är: Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden tillsammans.

Med det vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på, utan vi arbetar aktivt för att skapa den. Kommunorganisation och invånare tillsammans.

Visionen tillhör alla som bor och verkar i kommunen; privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann. 

Till visionen finns tre strategiska mål kopplade. Det är strävansmål, de konkretiserar den politiska viljeinriktningen och används för att beskriva viktiga områden kommunens förvaltningar och verksamheter ska arbeta mot.

 

 

 

KONTAKT