Organisation 190424

Kommunens organisation

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Vadstena kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns kommunrevisionen, kommunala bolag,valnämnd, myndighetsnämnd, krisledningsnämnd samt kommunstyrelsen och facknämnderna samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och utbildningsnämnd och socialnämnd. Vatten- och avfallsnämnden och överförmyndarnämnden är gemensamma nämnder med Motala kommun, likaså räddningstjänsten.

Den kommunala verksamheten sker i form av fyra förvaltningar; kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Skärtorsdag 9 april öppet 8-12


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor