Vadstena kommunfullmäktige 2018-11-28

Kommunfullmäktiges kontaktpersoner

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 18:30, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

Foto: Bo Gäfvert

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive nämndordförande i kortare filmklipp. Du hittar klippen på vår Youtubkanal.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr.o.m. 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras i webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020


26 februari

22 april

17 juni

23 september

28 oktober

18 november

16 december

 

KONTAKT

Kontaktpersoner

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jenny Bytander (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K) (gruppledare)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP)
Julia Bernzen (MP)
Gunilla Sjösten (KD) (gruppledare)


Ersättare

Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Christer Casell (M)
Jan-Inge Printz (S)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Ida Olai (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP) (gruppledare)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)