Ordförandeklubba i närbild

Vilka beslut tar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

KONTAKT

Kontaktpersoner

Arne Sjöberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post till Arne Sjöberg

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post till Christina Andersson

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Jenny Bytander (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jan-Inge Printz (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K) (gruppledare)
Bengt-O Petersson (K) 
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP) (gruppledare)
Julia Bernzen (MP)
Urban Tellström (KD)


Ersättare
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Josefin Rosén (M)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Bo Ludvigsson (S)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Ida Olai (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Vakant (SD)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Kennerth Sjösten (KD)  (gruppledare)
Vakant (KD)